Model Original
Cal que estigui en perfectes condicions pel que fa a l'espessor i que les superfícies estiguin ben decapades, sense òxids ni vernissos ni banys.