Tractament tèrmic de 17 hores
Durant diverses hores la cera es deshumidifica i es liqua.
A continuació es catalitzen
els vapors i s'aconsegueix
un refractari apte per poder vessar-hi metall fos. Tot el
cicle està controlat per un programador de rampes.