Col·locaciÓ d'abeuradors correcta
Col·locaciÓ d'abeuradors incorrecta
1.
Cal col·locar els models en el mateix sentit
2.
Cal no modificar la forma dels abeuradors
ni la gruixària d'un mateix abeurador
3.
Cal no muntar peces de mides diferents
4.
No es poden muntar diverses peces amb
un passador central si els forats no coincideixen
5.
Cal no muntar peces de diferents formes
en un mateix abeurador
6.
Es recomana no muntar una peça gruixuda
amb una altra de prima en un abeurador