ProcÉs industrial de la microfusió
Per obtenir un bon producte cal seguir rigurosament totes les fases d'un procés,
com pot ser el procés de la microfusió o fosa a la cera perduda. Aquest procés industrial segueix unes fases que tenen una durada establerta que no s'ha d'escurçar ni allargar.

En el cicle de fosa intervenen una sèrie de factors tan dispars i atípics com són els líquids sòlids (ceres plàstiques, sílices, aigua, aglutinants), la temperatura, els elements físics i químics (oxigen, argó, heli, bòrax), processos mecànics, i metalls centrifugats, premsats, absorbits i finalment refredats. El control i seguiment d'aquests processos és molt complex, cosa que implica haver d'utilitzar tota mena de controls com més sofisticats millor.
Totes aquestes consideracions conformen una reflexió sobre la complexitat del procés industrial de la microfusió.
Model original
El procés de microfusió parteix del model original.
Per obtenir-ne una reproducció òptima és primordial seguir les normes següents:

Que l'espessor del model original sigui constant
Que la superfície del model estigui fregada
amb esmeril gra 1200
Que no estiguin polides per tenir els cantells roms
Que els models estiguin ben decapats d'òxids, vernissos, pintures, banys electrolítics, esmalts i coles
Que totes les soldadures estiguin en perfectes condicions (evitar l'estany)
Que les colades o abeuradors estiguin
col·locats com cal