Nomenclatura per a conversions
0 = Valor per introduir
R = Resultat de la conversió
1K = 41.666 ml


Altg = Aliatge
Au24K = Or 24 quirats
MT = Metall (gr)
DMT = Densitat del metall
DM = Densitat del model
L = Llei més alta (ml)
l = Llei més baixa (ml)
P = Pes (gr)
PL = Pes del lingot (gr)
PM = Pes del model (gr)
TL = Títol del lingot (ml)
Quirat (K)
Mil·lèsima (ml)
Grams (gr)
Conversió de quirats a mil·lèsimes
R ml
Conversió de mil·lèsimes a quirats
R K
Conversió per saber la quantitat d'or 24K que conté un lingot en funció del títol i el pes
R gr
Conversió per trobar el metall lligat
R gr Or llei
Conversió per augmentar el títol (llei)
0
R gr
Conversió per reduir el títol (llei)
R gr
Conversió per determinar el pes en or o plata d'una peça d'un metall conegut segons la densitat
R gr